Tag Archives: فیلم اسلام ستیز

فیلم های اسلام ستیزی جدید(فیلم آرگو)

فیلم های اسلام ستیزی جدید(فیلم آرگو)

ماجرای فیلم آرگو به همراه اسلام ستیزی هایی که در داخل آن پنهان هستند و با خواندن آن می توان به محتوا و هدف از تولید آن پی برد. آرگوماجرای تسخیر سفارت آمریکا در ایران در ۱۳ آبان ۱۳۵۸ یکی از رویدادهای مهم تاریخ معاصر می باشد. تنها سیاستمداران در دوره های زمانی مختلف این

فیلم های اسلام ستیز

مقدمه: فیلم رسانه ای خیره کننده است که نگاه همگان را در تمام دنیا به خود جذب می کند اما بعد از اینکه فیلم ها رواج یافتند کشور های خارجی به فکر استفاده از آن به نفع خود افتادند به طوری که به عنوان سلاحی کار ساز در جنگ های نرم از آن استفاده می

Top