Tag Archives: بازی رایانه ای

بدترین عوارض جسمانی بازی های یارانه ای

بدترین عوارض جسمانی بازی های یارانه ای

از بدترین عوارض جسمانی بازی های یارانه این موارد هستند: ـ چشمان فرد، به دلیل خیره شدن مداوم به صفحه نمایش رایانه، به شدت تحت فشار نور قرار می گیرد و دچار عوارض منفی می شود ـ مشاهده ها نشان می دهد که نوجوانان، چنان غرق بازی می شوند که توجه نمی کنند به دلیل

آسیب های بازی های رایانه ای

تعریف بازی رایانه ای رایانه ها که امروز تقریباً در بیش تر شئون زندگی انسان ها راه یافته اند، هم چون دیگر ساخته های دست بشر، دو روی سکه دارند که یک روی آن، بهره گیری درست و مفید برای سرعت بخشی، دقت در کارها و کمک به پیش رفت امور است و روی دیگر

اسباب بازی…کدام خوب است؟ایرانی یا خارجی؟

داخلی یا خارجی؟ بطور کلی صنعت اسباب بازی سازی کشورمان در سطح بین المللی نتوانسته جایگاه ویژه ای را به خود اختصاص دهد و به همین دلیل در بازار داخلی به جز مواردی خاص آنهم در زمینه لوازم کمک آموزشی اسباب بازی های ایرانی زیاد مطرح نیستند از این رو بازار اسباب بازی کشورمان در

Top