Tag Archives: آسیب های جسمی

آسیبهای استفاده از فضای مجازی

آسیبهای استفاده از فضای مجازی

راه کار مقابله با آسیبهای فضای مجازی کودک و نوجوان – با توجه به اینکه بیشتر استفاده کنندگان از فضای مجازی نوجوانان و جوانان هستند، فرهنگ سازی برای کاهش پیامدهای آن ضروری است. لذا اطلاع رسانی، آموزش نحوه استفاده صحیح از این فناوری می تواند مؤثر واقع گردد. – برگزاری کلاس های آموزشی در مدارس

Top