عشق اینترنتی و رفتار های نامناسب در فضای مجازی

در سايه‌ تحولات زیادوفروانتكنولوژي، امروزه شاهد شكل‌گيري نوعي روابط جديد عاشقانه و شكل‌جديدي از روابط دخترو پسردر فضاي مجازي هستيم. دوستی مجازي موضوعي جديد است كه به سرعت در حال گسترش مي‌باشد، به طوري كه شركت‌ها و پايگاه‌هاي بسياري، توجه خود را تنها به اين موضوع جلب و نزديك‌تر نمودن اين نوع دوستی مجازي به دوستی طبيعي كرده‌اند.

نوعي عشق در شبكه اينترنت شكل گرفته است. زنان و مردان مي‌توانند همديگر را در فضاي اينترنت ملاقات كنند و عاشق يكديگر شوند. براي اكثر مردم، چنين عشقي، جذاب و جالب است و در ۱۰درصد موارد به روابطي طولاني حتي ازدواج مي‌انجامدکه زوجین بعد از اشنای بیشتر دوباره از هم جدا می شوند.البته عواقب بعضی از دوستی ها به روابط نامشروع می انجامد. براي برخي ديگر، دوست مجازي مي‌تواند به كابوسي تبديل شود و فرد را مجبور سازد تا خانه و كاشانه خود را در جستجوي معشوق اينترنتي‌اش رها كند.

استفاده از كامپيوتر با هدف شكل دادن به رفتاري خصوصي و صميمانه با ديگران، پديده‌اي نسبتاً جديد است. براي برخي بسيار جذاب است و جذابيت آن هم دقيقاً به خاطر آن است كه چنين روابطي با ابزاري مرموز و قدرتمند يعني اينترنت و در فضايي مجازي شكل مي‌گيرد. عاشق اينترتي به کمک چنين تحولي مي‌تواند بدون حضور فيزيكي، به منزل و يا دفتر كار ديگري وارد شود و اين عين جادوگري است.

در اتاق‌هاي گفتگوي اينترنتي، بيش از حد معمول شاهد عشق بازي و عشوه‌گري افراد هستيم واين مسأله به دلیل چند هويتي افراد در چنين فضايي است .ولی خانواده ها میتوانند با رفتار مناسب با فرزندانشان و دادن مشاوره خوب به فرزنداشان در صورت داشتن اطلاعات کافی مي‌توانند عشق شبكه ای را از عشق سنتي متمايز بسازند .

رازعشق اینترنتی

پيش از آن كه مردم عشق مجازي را تجربه كنند، هيچ تصوري ندارند كه چنين روابطي مي‌تواند تا اين ميزان تأثير گذار باشد. فضاي مجازي آدمي را قادر مي‌سازد توهم را با وهم مرتبط سازد؛ وهمي كه به كانون احساسات و افكار افراد وارد مي‌شود. با خواندن و نوشتن مطالب شهواني، فرد در نوعي وهم غرق مي‌شود و اين توهم به واقعيت بدل مي‌شود. بر پايه توهمات شخصي است كه افراد مي‌توانند در چنين فضايي، نوعي ايده‌آل از معشوق خود ترسيم و با آن عشق بازي كنند. چنين فضايي مردم را قادر مي‌سازد تا توهمات خود را به احساسات ديگران نفوذ دهند. فرد تصور مي‌كند كه زوج مجازي‌اش در احساسات او شریك است و او را كاملاً درك مي‌كند. حتي در برخي موارد، شرايط به طوری است كه به واسطه ظهور و حضور محض احساسات و توهمات، چنين فردي در نظر خود نوعي عشق واقع‌گرايانه‌تر و ايده‌آل‌تر را تجربه مي‌كند.

 

*

*

Top