رفع حصر با استعداد های پنهان۱

رفع حصر با استعداد های پنهان۱

در۳۰ سالی که از انقلاب اسلامی می گذرد، کشور در زمینه شاخص های علمی در رتبه های قابل توجه جهانی قرار گرفته و از لحاظ نیروی انسانی متخصص و ظرفیت های بالقوه و بالفعل علمی نیز به پیشرفت های دور از انتظاری دست یافته است.

علم و پژوهش از دیرباز در کشور ما جایگاه عمیقی داشته است. اما متاسفانه در طی سالیان گذشته به دلیل هجمه استعمار، علمای کشور ما نتوانستند فضای لازم را برای رشد پیدا کنند وحتی اگر حرکتی را انجام می دادند با بن بست ها و ورود ممنوع ها مواجه می شدند اما با انقلاب اسلامی این بن بست ها شکست و زمینه لازم برای حرکت جوانان کشور ایجاد شد به طوری که در حال حاضر کشور در حال بازگشت به جایگاه علمی خوب گذشته است.

توجه ویژه به علم و پیشرفت های محسوس در این حوزه در شرایطی در کشور ایجاد شده است که فاصله علمی و فناوری های نوین جهان پیشرفته و کشورهای در حال توسعه و جهان سوم، روز به روز عمیق تر می شود.

این روند سبب شده است که اگر در قرن بیستم سخن از جهان پیشرفته و جهان در حال توسعه بود، امروز این مفهوم در قالب جهان فوق پیشرفته و برخوردار از علوم HIGH TECH نمود یافته و به عنوان یک واقعیت در جهان، خود نمایی می کند.

تلاش برای رفع فاصله بین پیشرفت های علمی جهان سوم و کشورهای توسعه یافته، موضوعی است که رهبر معظم انقلاب اسلامی همواره بر آن تاکید کرده اند. حقیقت این است که با اراده و تلاش و خودباوری می توان انحصارهای علمی و فناوری را در هم شکست و در این تلاش به موفقیت های چشمگیر نیز دست یافت.

در۳۰ سالی که از انقلاب اسلامی می گذرد، کشور در زمینه شاخص های علمی در رتبه های قابل توجه جهانی قرار گرفته و از لحاظ نیروی انسانی متخصص و ظرفیت های بالقوه و بالفعل علمی نیز به پیشرفت های دور از انتظاری دست یافته، پیشرفت های حاصل شده را می توان حاصل دو موج آموزش و پژوهش دانست که مرهون پیروزی انقلاب اسلامی و تلاش برای جبران کاستی های پیش از انقلاب بوده است.

پس از پیروزی انقلاب به علت عقب ماندگی های شدیدی در بخش های مختلف از جمله آموزش عالی، با کمبود شدید نیروی انسانی تحصیلکرده و متخصص مواجه بودیم به طوری که حتی تا شش، هفت سال پس از پیروزی انقلاب اسلامی به لحاظ کمبود شدیدی که در زمینه نیروی پزشکی وجود داشت هنوز در شهرهای متوسط کشور نیز پزشکان خارجی از بعضی کشورهای جهان سوم مشغول کار بودند.

خوشبختانه در نیمه های دهه ۶۰ بود که برنامه ریزی های صورت گرفته در ستاد انقلاب فرهنگی به تدریج به مرحله اجرا در آمد و کمبود شدید نیروی انسانی تقریبا در عرض یک دهه به نحو محسوسی برطرف شد و به وضعیتی رسیدیم که تقریبا در تمامی رشته ها توانستیم نیروی انسانی مورد نیاز را تامین کنیم و امروز با چیزی حدود سه میلیون و ۳۰۰ هزار دانشجو در رشته های مختلف در همه کشور و در مقاطع مختلف تحصیلی مواجهیم و این موج اولی بود که انقلاب موفق شد آن را به راه بیاندازد و از ثمرات آن بهره مند شود.

*

*

Top