غرب ، اسلام و اعتراف

نگاه غرب به اسلام

غرب، دنيای اسلام و جهان عرب را متهم مي‌كند كه دارای فرهنگ تروريستی است. برای تعامل با غرب در اين زمينه بايد روی اصولی تكيه كرد كه از روح اسلام و بطن قوانين آن سرچشمه مي‌گيرند. اسلام تروريسم را محكوم مي‌كند. علامه مرجع اعتقاد دارد كه غرب فهم نادرست و غيرواقعی از اسلام دارد. ايشان در اين باره مي‌گويد:«ما تلاش مي‌كنيم كه با دنيای غرب و شرق گفت‌و‌گو كنيم. زيرا گفت‌و‌گو، ابزاری انسانی و تمدنی برای دعوت كردن است. ولی مشكلی كه پس از رويداد يازده سپتامبر آمريكا به وجود آمده است اين است كه دولت كنونی آمريكا از اين واقعه استفاده كرده است تا تحت عنوان جنگ با تروريسم و اين كه اسلام از تروريسم و تروريست‌ها حمايت مي‌كند، جنگی جهانی و همه جانبه را عليه اسلام و مسلمين راه بيندازد. ولی بايد توجه كرد كسانی كه به چنين كارهايی دست زده‌اند درك نادرست و غيرواقعی از مسائلی چون جهاد و … اسلام دارند.از حادثه يازده سپتامبر تاكنون همواره تأكيد كرده‌ايم كه اسلام چنين ابزارهايی را به رسميت نمي‌شناسد و اگر بعضی از مسلمانان به كارهايی دست زده‌اند كه در حيطه تروريسم جای مي‌گيرند، به اين معنا نيست كه همه مسلمانان در راستای خشونت حركت مي‌كنند. اگر صرفاً به خاطر اعمال خشونت‌آميز و توجيه ناپذير بعضی از مسلمانان، از اين منطق عليه همه دنيای اسلام استفاده كنيم، بايد بگوييم كه در غرب مثل آمريكا و اروپا و جاهای ديگر سازمانهای تروريستی بيشتری وجود دارند كه به شيوه‌های ديگر بي‌گناهان را مي‌كشند.»[۱]«از اين رو مي‌گوييم: عدالت در قضاوت اقتضا مي‌كند كه مدارك اتهام زدن يا قضاوت نمودن به خوبی بررسی شوند. بنابراين ما اعتقاد داريم اين‌كه آمريكايي‌ها و بعضی جريانهای اروپايی – فقط به خاطر بعضی خشونتهای پيش آمده – اسلام را دينی تروريستی ناميده‌اند، غير عادلانه و غيرقابل توجيه است و هيچ منطق دينی يا تمدنی آن را نمي‌پذيرد.پس ما به عنوان مسلمان بايد براساس صداقت با دنيا تعامل كنيم و بين دولتهای غربي، حتی دولت آمريكا و بين ملتهای غربی تفاوت قائل شويم. شايد ديده باشيد كه بسياری از ملتهای غربي، از جمله آمريكا و ايتاليا و بريتانيا و فرانسه، تظاهرات صدها هزار نفری عليه جنگی كه دولت آمريكا در عراق و افغانستان و … دامن زده است به راه انداختند.»

با آگاهی از اعتراف تحلیل گران و شخصیت های سیاسی و فرهنگی غرب در زمینه ی جامعیت و توانمندی اسلام ،میتوان به بخشی از علل رویکرد گسترده جوامع غربی در مورد اسلام دست یافت و آن را دقیق تر تحلیل کرد.

کلاوس کینل وزیر اسبق امور خارجه آلمان

کلاوس کینل

۱-کلاوس کینل وزیر اسبق امور خارجه آلمان اخیرا طی مقاله ای که در مطبوعات این کشور به چاپ رسیده است با تصریح به این واقعیت که((موضوعاتی از قبیل جدایی دولت از جامعه و جدایی دین از سیاست که در عصر روشن گری قرن ۱۸ در اروپا مطرح شد در مورد اسلام صدق نمیکند))می نویسد:((اسلام پاسخ های روشنی به مسائل مختلف داده و این دین از یک سیستم فکری عملی منسجمی برخوردار است. اسلام نه تنها دینی است که مداوم قلمرو ودامنه ی خود را توسعه میدهد،بلکه توانایی حضور اجتماعی  این دین در جوامع بشری رو به افزایش است .))

برنارد لوئیز

برنارد لوئیز

۲-پرفسور برنارد لوئیس از دانشگاه پرینستون امریکا نیز طی سخنرانی در همایش اسلام در اروپای غربی اظهار داشت: (( آنگونه که امروز در غرب فهمیده می شود اسلام تنها یک رشته اعتقادات فردی نیست بلکه یک نظام با قوانین متنوع است.))

۳-پرفسور خوزه مارتیز رئیس دانشکده تاریخ باستان دانشگاه کمبلوتنسه و عضو هیئت علمی آکادمی تاریخ رئال مادرید با تذکر این مطلب که من اروپایی هستم اما بی طرف صحبت میکنم ،اظهار داشت:

((اسلام دینی کامل است و جامع با تمام قوانین صحیح زندگانی ،من شخصا قرآن را پنج بار مطالعه کرده ام در سطر سطر آن قانون و ثبات دیده می شود و از آن گذشته به نظر من اسلام دینی بسیار آسان و فهمیدنی است و … ولی شما می بینید در مسیحیت به اندازه ای رئایات گیج کننده است که گاهی یک کشیش هم سرنخ تثلیث را از دست میدهد.))

۴– پرفسور ((دانل هول سینگر)) سخنران کنفرانس بررسی تأثیر های اسلام در شمال آفریقا،نتیجه تحقیقات خود را درباره ی اسلام این گونه ابراز می دارد:

((اسلام تنها یک مذهب نمی باشد ،بلکه یک اسلوب زندگانی است .دین اسلام و حکومت با هم توأم و مخلوط هستند.))

۵-اعتراف کاخ سفید به رشد سریع اسلام :آهنگ رشد اسلام در جامعه آمریکا آن چنان سریع و علائم آن تا آن جا واضح است که سردمداران کاخ سفید را هم به واکنش و اعتراف واداشته است،چنان که مادلین آلبرایت  وزیر امور خارجه آمریکا ،طی سخنرانی خود در انجمن آسیا در نیویورک اعتراف کرد: ((اسلام سریع الرشد ترین دین در آمریکاست .))

احمد حنیفاسلام دین اول آینده ی آمریکا

احمد حنیف کواسی تازه مسلمان آمریکایی که برای آشنایی بیشتر با اسلام به شهر مقدس قم مهاجرت و در حوزه علمیه مشغول به تحصیل شده است با اشاره به پیشرفت سریع دین اسلام در آمریکا میگوید: من یکی از چند میلیون نفری هستم که در طول تقریبا سی سال اخیراّ مسلمان شده اند. از لحاظ آمار در اوایل قرن بیستو یکم تعداد مسلمانان در آمریکا آنقدر زیاد می شود که اسلام دین دوم آمریکا می شود و پیش بینی میشود در دهه ی اول آمریکا باشد .

ارنست رنان گفته است:

اسلام دینی است فطری ، آزاده ، جدی ، معقول ، بی تعصب و در یک کلمه دینی است فراخور همه مردم روی زمین.

سخن آخر:

با پیروزی انقلاب اسلامی ایران پیام های الهی و معنوی امام خمینی(ره) در سراسر جهان، طنین افکن گردید ، ایشان با تأسی به آموزه های اسلام ناب محمدی (ص) بسیاری از مناسبات اجتماعی ،سیاسی،اقتصادی، و فرهنگی جهان معاصر را عمیقا متحول ساخت و نظام های مادی و الحادی را به چالش کشاند و الگوی تازه ای به جهانیان ارائه کرد و میلیون ها انسان سر گشته در برهوت الحاد و بی دینی و گرفتار در دام جاهلیت عصر مدرن را با دعوت به ارزش های وجودی خویش و دین و معنویت ، رهایی بخشید و عصر جدیدی را آغاز نمود .

– اسلام از دیدگاه دانشمندان غرب ص ۸۵

– کتاب عصر امام خمینی

 -و…

موضوعات مرتبط

*

*

Top