فیلم های اسلام ستیز

مقدمه:

فیلم رسانه ای خیره کننده است که نگاه همگان را در تمام دنیا به خود جذب می کند اما بعد از اینکه فیلم ها رواج یافتند کشور های خارجی به فکر استفاده از آن به نفع خود افتادند به طوری که به عنوان سلاحی کار ساز در جنگ های نرم از آن استفاده می شود تا با آن بتوانند ذهن دشمنان خود یعنی ذهن ما را خراب کنند و از این طریق راحت تر بتوانند ما را شکست دهند پس ما باید هشیار و آگاه تر باشیم چون جنگ نرم سخت تر از جنگ سخت است چون دوز و کلک آن بیش تر است.

 

از نمونه فیلم های اسلام ستیزی می توان به فیلم های ۳۰۰,syriana,پرسپولیس,سنگسار ثریا بدون دخترم هرگز,شمارش معکوس اورشلیم و خیلی فیلم های دیگر که در آن ها اسلام را مسخره کرده اند.این راهکار ها برای خراب کردن وجه ی ایرانی ها و عربی ها که تقریبا همیشه همه ی مسلمانان را عربی و با لباس مخصوص عرب نشان می دهند .انواع مجریان اسلامستیزی جریانهای مقابله با اسلام و هادیان امواج اسلام ستیزی در جوامع غربی را می توان در گروه های مختلفی به شرح زیر دسته بندی کرد:

  • گروه های صهیونیستی؛
  • مسیحیان صهیونیست )جریان های پروتستان فعال در آمریکا(؛
  • جریان های کاتولیک صلیبی؛
  • جریان های قومی ارتدکس متضاد با مسلمانان )همانند جریان های تندرو صرب(؛
  • گروه های نژاد پرست و آشوبگر؛
  • جریان های سیاسی؛
  • لائیک های مهاجر از کشورهای اسلامی؛
  • ایدئولوژی های انحرافی و ضد اسلامی )همانند بهائیت، مارکسیسم و(…

 

گروههای فوق هر یک به دلایل و شیوههای مستقل و خاص با اسلام و مسلمانان در تضاد و مقابله هستند. آنها در بسیاری موارد هویت خود را در تضاد با مسلمانان تعریف کردهاند و از شیوههای مختلف در تقابل با آنها بهره میگیرند. این طیف گسترده به دلایل تاریخی، مذهبی و سیاسی و یا نژادی فعالیت های خود را توجیه می کنند .

مسولین بالا مقام برای منع کردن مردم از دیدن آنها یعنی فیلم هایی مثل ۳۰۰ و

بدون دخترم هرگز

 

آنها را فیلتر می کنند و یا اجازه پخش آنها در تلویزیون را نمی دهند اما بعضی از شهروندان ما با فیلتر شکن هایی مثل hotspot shield و saiphone فیلتر آنها را شکسته و آنها را تماشا می کنند و همین امر باعث ضعیف شدن اسلام و مذهب در ایران می شوند و باید دانست که همین فیلم ها و رسانه ها باعث بی حجابی می شود این فیلم ها مانند گناه در اول شیرین هستند اما عاقبت بدی را به دنبال خواهند داشت.

پس ما نباید از فیلتر شکن استفاده کنیم و بگذاریم که کشور های خارجی حرف خود را به ما تلقین کنند چون آن وقت اتحاد ,دین ,مذهب و حتی کشور ما از بین خواهد رفت و اصل و نسب خود را از دست می دهیم . بیایید با هم مذهب خود را استوار نگه داریم و پوضه ی کشور های خارجی را به خاک بمالیم.

 

موضوعات مرتبط

*

*

Top