اقتدار نظامی ایران و جنگ بدون مرز

ایران کشوری قدرتمند در منطقه خاورمیانه و حتی اسیا است. کشوری که با بومی سازی مدرن ترین موشک ها و تجهیزات نظامی و تجربه ۸ سال جنگ توانسته یک قدرت بزرگ در دنیا باشد.

جنگ بدون مرز

و عامل اساسی وجود دارد که عوامل اصلی تردید ایالات امریکا در ورود به ماجراجویی نظامی با ایران به شمار می‌ورد، اول اینکه منحصر شدن این جنگ در مرزهایی که ایالات امریکا میخواهد باقی بماند، سخت است.

نکته دوم اینکه جنگ بر ضد ایران اولین جنگی خواهد بود که ارتش ایالات امریکا بر زمینه شرایط جنگ‌های نوین باید وارد آن شود، چرا که ایران ارتشی متعلق به یک قرن پیش ندارد، بلکه ایران به خوبی نقاط قوت ایالات امریکا را شناخته و تجهیزات لازم برای از بین بردن کارآیی انها را فراهم کرده است.

به عبارت دیگر جنگ با ایران به معنای یک عرصه برای به نمایش گذاشتن تکنولوژی برتر آمریکایی نیست، چرا که ارتش کشور کشور آمریکا به خوبی می داند که در این جنگ در معرض ایجاد اختلال در رادارها و سامانه‌های جی پی اس خود قرار می گیرد و حتی ممکن است هواپیماهای بدون سرنشین نتوانند از طریق ماهواره با پایگاه‌های خود ارتباط بگیرند.به این معنا ایالات امریکا از فعالیتهای اطلاعاتی و الکترونیک محروم خواهد ماند

*

*

Top