نظر مخالف !!


بررسی دیدگاه حاکم در دولت یازدهم و مقایسه آن با نظر امام خامنه ای منبع:سایت روشنگری

موضوعات مرتبط

*

*

Top