قدرت نظامی ایران از دیدگاه غرب و بیانات رهبر درباره قدرت نظامی

 رسانه های ایران اعلام کرده اند:

ایران بارها بر صلح امیز بودن برنامه های هسته ای خود تاکید داشته و اعلام کرده چنانچه با اقدامی نظامی مواجه شود توانایی پاسخگویی به حملات دشمن را خواهد داشت

توانمندی نیروی دریایی جمهوری اسلامی ایران
نیروی دریایی ایران شامل ۱۸۰۰۰پرسنل فعال می باشد.مقر اصلی ستاد فرماندهی نیروی دریایی ایران در بندر عباس مستقر است.نیروی دریایی ایران دارای”۳ زیر دریایی کیلو[بی صدا] روسی”،” ۳ ناوچه محافظ” و” ۲ناوچه تجسسی” می باشد.گفتنی است این نیرو دارای حدود”۲۵۰گشت ساحلی” و همچنین دارای ” ۱۰ گشت سریع “که توانایی پرتاب موشک های سطح به سطح، بعلاوه تعدای زیردریایی کوچک را در حوزه عملیاتی خود در اختیار دارد

قدرت‌های مادی توان شکست دادن نیروهای مسلح ما را ندارند

“حقاً و انصافاً امروز نیروهاى مسلح ما و ارتش جمهورى اسلامى ایران در یک طراز بسیار مطلوبى قرار دارد. از دو جهت، شما بر ارتش‌هاى دیگر ترجیح دارید: اول اینکه هدف شما یک هدف الهى و انسانى است، و دوم اینکه میان شما و مردم یک پیوند قلبىِ استوارى برقرار است. همه‌ جامعه‌هاى عالم و کشورهاى عالم براى اینکه بتوانند امنیت خود را تأمین کنند، بتوانند راه عزت خود را بپیمایند و به آسایش مادى و معنوى دست پیدا کنند، احتیاج دارند به اقتدار؛ اقتدارى که یک ضلع اساسى و مهم آن به وسیله‌ نیروهاى مسلح در هر جامعه‌اى و کشورى تأمین می‌شود. تفاوت اصلى در اینجاست که الگوى اقتدار در نظام‌هاى مادى که امروز بر دنیا حاکم است، با الگوى اقتدار در نظام اسلامى متفاوت است. در نظام‌هاى مادى، اقتدار، متکى به پایه‌هاى قدرت مادى است – به پول، به سلاح، به تبلیغات فریبکارانه، و هرجا لازم شود، مزورانه و منافقانه – اما در الگوى اسلامى و معنوى، این اقتدار در درجه‌ اول متکى به عامل معنوى و ارزش معنوى و الهى است؛ متکى است به ایمان، متکى است به اعتماد به خداى متعال، متکى است به تلاش مخلصانه در راه آرمان‌هاى بلند و والا. نه اینکه به سلاح بى‌اعتناء باشیم، نه اینکه به نظم و تجهیزات و آموزش به چشم بى‌اهمیتى بنگریم؛ همه‌ این‌ها لازم است؛ اما روح این‌ها – که این‌ها به منزله‌ جسم آن و کالبد آن به حساب مى‌آیند – عبارت است از احساس تکلیف خدائى، احساس اتکال به خداى متعال. این است که یک ارتش را، یک مجموعه‌ نیروهاى مسلح را، یک ملت را آنچنان مقاوم و استوار می‌کند که قدرت‌هاى مادى قادر نیستند آن را به زانو در بیاورند و نصرت نهائى و پیروزى نهائى با اوست.”

بیانات در مراسم فارغ‌التحصیلى دانش‌آموختگان ارتش- 

*

*

Top