۴نکته با فائزه هاشمی/ کپی پیست بدون روتوشی از سروش!

فائزه هاشمی اخیرا گفته است: «حکومت ديني نباشد بهتر است، با حکومت ديني موافق نيستم، حکومت ديني ارزشها را از بين مي برد»  ۱۳۹۵/۵/۵

محمد عبدالهی در کانال تلگرامی اش نوشت:

فایزه هاشمی، از لیدرهای جنبش سبز و یار و همراه شفیق وهابیون صهیونیست؛ اخیرا با تکرار سخنان عبدالکریم سروش، عضو اصلی اتاق فکر لندن گفته است «حکومت ديني نباشد بهتر است، با حکومت ديني موافق نيستم، حکومت ديني ارزشها را از بين مي برد»! اظهاراتی که اگرچه صریح‌تر از همیشه، تفکرات ضد دینی و اپوزوسیونی خاندان هاشمی را به نمایش میگذارد اما برای مردم ایران جدید نیست؛ حال باید از ایشان پرسید دلیل مخالفت شما با حکومت دینی چیست؟

واقعیت اینست که اظهارات عوامانه و دور از صداقت  فائزه هاشمی که یک عنصر ابن الوقتی است بسیار مناقشه پذیر است :

زمانی که آقای هاشمی بر سر کار بود و ایام به کام بود ؛ از نظر این خاندان مخالفت با  وی گناهی نابخشودنی و  حکومت دینی بهترین مدل حکومتداری محسوب میشد و حال که اسباب سوروسات و ویژه‌خواری برای این خاندان کم فروغ شده، با چرخش صد و هشتاد درجه ای، حکومت دینی را عامل از بین رفتن ارزشها میداند!

از منظر دینی نیز اگر به این مساله نگاه کنیم ؛ اگر به حداقل مذهب نیز اعتقاد داشته باشیم و توحید و معاد را هم قائل باشیم، باز باید قائل به حکومتی باشیم که در آن، دین توحید، به آدمی حتی اجازه حکومت نفسانیت را هم در درون خودش نداده است. پس اسلام چطور به طاغوت ها و فرعون ها اجازه اطاعت و فرمانبرداری بدهد؟!

با نگاهی به تاریخ اسلام خواهیم دید که موضع گیریهای فایزه هاشمی  در چارچوب تفکرات گروهی از دشمنان حضرت علی (ع)؛ به نام قاسطین جای میگیرد.  گروهی که اهل بناي ظالمانه در حکومت بودند؛ و اصلا مبناي علوي و اسلامي را در حکومت قبول نداشتند؛ و به رفتار عادلانه و تقسيمِ به قسط و عمل به عدل هم مطلقاً اعتقادي نداشتند؛ چون اگر مي خواستند به عدالت ميدان بدهند و اسم عدالت را بياورند، اول گريبان خودشان گرفته مي شد، از این رو فهم اینگونه موضع گیریها سخت نیست!

امام خمینی (ره)، معمار کبیر انقلاب نیز برای اجرا و احیای اسلام ناب، سیاست را در اولویت قرار می‌داد؛ تا جایی که بدون سیاست، اجرای اسلام ناب را ناممکن می‌دانست و می‌فرمود: «اسلام از سیاست جدا نیست… مثل مذاهب دیگر نیست که ذکر و دعا باشد. اسلام سیاستش با سایر احکامش با هم هستند» و نیز با تأکید بیان می‌داشت: ««کسی که بگوید اسلام به سیاست چه کار دارد، این #جنگ با اسلام است».

با این حساب، دختر هاشمی، نه فقط منکر پایه های بالا آمدن خود و طائفه خود، شده که به جنگ با اسلام برخاسته است.

*

*

Top