واقعا این انقلاب برای ما چه کرده است؟

انقلاب اسلامی ایران همواره کانون توجه سیاست مداران ،صاحب نظران و گروه های مختلف در جهان بوده است . این انقلاب دارای ویژگی های متمایز منحصر به فردی است که آن را از انقلاب های اجتماعی بزرگ جهان متمایز می کند انقلابی که با توجه به پیشینه انقلاب های اجتماعی گذشته ،کمتر کسی وقوع آن را پیش بینی می کرد.دامنه تاثیر انقلاب ها هیچ گاه به سطح داخلی محدود نمی شود بلکه بر نظام بین الملل نیز اثرگذار است چنان که تاثیر انقلاب اسلامی ایران امروز پس از گذشت سه دهه از وقوع آن در خیزش مردم منطقه خاورمیانه دیده می شود.

تبیین ها توصیف های متعدد از انقلاب ،اهمیت مطالعه آن را دوچندان می کند .از همین روست که با گذشت سه دهه از انقلاب اسلامی ایران هنوز بخشی از مطالعات و پژوهش های داخلی و خارجی به این موضوع اختصاص دارد.

گذشته از تلاش نظریه پردازان ،تبیین انقلاب اسلامی و شناخت علل شکل گیری آن برای ما ایرانیان اهمیت ویژه ای دارد ،زیرا آخرین انقلاب بزرگ اجتماعی با بازتاب گسترده جهانی در جامعه ای روی داد که در آن زندگی می کنیم و به همین رو نیازمند آشنایی بیشتر با مسائل آنیم. عنصر اصلی این حرکت و ماهیت نهضت ،اسلام بود . مردم برای اسلام به میدان آمدند و جان خود را فدا کردند .شعار ها و مواضع انقلابیون بر محور خدا ،قرآن و اسلام بود.گرچه در کنار این عاملِ مهم واساسی ،فقر علمی و مالی ، ظلم ها و تبعیض ها،بیکاری ،ناامنی فساد و فحشا و…نیز در سرعت بخشی به این خیزش عظیم انقلابی بی تاثیر نبود.

اما سوال اساسی که انگیزه نگارش این سطور بود این است که: انقلاب اسلامی برای ما چه کرده است؟

این سوال به خصوص برای جوانان و نوجوانان و کسانی که دوران پیش از انقلاب را تجربه نکرده اند و گاه فرصت تحقیق و پژوهش در این باره را ندارند، به جاست. مضافا اینکه عوامل رژیم منفور گذشته با آمدن فضای مجازی و شبکه های اجتماعی و قبل از آن در کتابها ،مجلات و…شبهات و مسائل بسیاری را مطرح مینمایند که اگر پاسخ داده نشوند و جوان امروز پاسخ این پرسش ها را نداند به صورت جدی به انقلاب و گذشته و آینده آن بسیار بد بین خواهد شد و نخواهد توانست رسالت تاریخی خود را در این برهه بسیار حساس از زمان به درستی ایفا کند.

ان شاء الله در ادامه به این موضوع بیشتر خواهیم پرداخت که واقعا انقلاب اسلامی سال ۱۳۵۷ در ایران چه کاری کرده است و جایگاه واقعی آن در این برهه تاریخی چیست؟ همچنین به شبهات و سوالات رایج در فضای مجازی و جواب های آن ها در این حوزه خواهیم پرداخت. ادامه دارد…

موضوعات مرتبط

*

*

Top