معرفی ماهرانه اسلام تکفیری و آمریکایی

??روز اول : عمر متین وابسته به داعش است
??روز دوم : او دو بار به حج رفته و با حزب الله ارتباط داشته است
??روز سوم : او به همین کلوپ رفت و آمد داشته و بد مستی می کرده است !
?همزمان صدای آمریکا : با یک همجنس باز ایرانی مصاحبه می کند .
?همان روز ها : محسن کدیور “اگر عملی برای یک فرد مسلمان حرام اعلام شده باشد، معلوم نیست که برای غیرمسلمانان هم حرام باشد، هیچ مسلمانی هم مجاز نیست اگر فکر می‌کند کسی عمل حرامی را انجام می‌دهد، با زور و کشتار، دیگران را به عمل به باورهای خود وادار کند!!!
?اتفاقا : از من و تو روحانی نمایی به نام فرخ سکالش فر : اگر این کار در ملا عام انجام نشود حدی برای او بیان نشده است !!

پروژه بالا دو گونه اسلام را به مخاطبین رسانه های جهان معرفی می کنند . اسلام تکفیری و اسلام رحمانی

تبلت

فردی که صدای آمریکا وی را هم جنس باز ایرانی معرفی نمود

۲۰۱۶-۰۶-۱۴_۱۴-۰۴-۰۱

محسن کدیور در صدای آمریکا فتوایی جدید در خصوص عمل لواط صادر نمود!

من وتو

“فرخ سکالش فر” روحانی نمای مقیم انگلیس گفته که عمل لواط تنها اگر در ملا عام انجام شود موجب حکم اعدام است.

همه این فضاسازی‌های برای مخاطب این شبکه‌ها در مجموع این ذهنیت را پدید می‌آورد که اسلامی که جامعه ایرانی و مسلمانان به آن عمل می‌کنند اسلامی افراطی و سخت‌گیرانه است و در روی دیگر اسلام که از آن به عنوان اسلام رحمانی یاد می‌شود می‌توان هم زنا نمود و هم رابطه جنسی با هم نوع خود داشت فقط باید در این رابطه دو طرف راضی به این کار باشند و این روابط هیچ اشکالی ایجاد نمی‌کند. این سبک زندگی است که غرب و رسانه هایشان برای مسلمانان می پسندند

*

*

Top