دستاوردهای نظامی

سلاح هجومی خیبر

سلاح هجومی خیبر

از همان روزهای اولیه پس از جنگ دوم جهانی تا به امروز که نزدیک به ۱۳ سال از آغاز هزاره جدید می گذرد دانشمندان و طراحان سلاح همچنان به دنبال طراحی و ساخت گونه های پیشرفته تر از سلاح های هجومی هستند. این مسئله گواه این اصل است که با وجود معرفی سلاح های بسیار

قدرت نظامی ایران از دیدگاه غرب و بیانات رهبر درباره قدرت نظامی

 رسانه های ایران اعلام کرده اند: ایران بارها بر صلح امیز بودن برنامه های هسته ای خود تاکید داشته و اعلام کرده چنانچه با اقدامی نظامی مواجه شود توانایی پاسخگویی به حملات دشمن را خواهد داشت توانمندی نیروی دریایی جمهوری اسلامی ایران نیروی دریایی ایران شامل ۱۸۰۰۰پرسنل فعال می باشد.مقر اصلی ستاد فرماندهی نیروی دریایی

اقتدار نظامی ایران و جنگ بدون مرز

ایران کشوری قدرتمند در منطقه خاورمیانه و حتی اسیا است. کشوری که با بومی سازی مدرن ترین موشک ها و تجهیزات نظامی و تجربه ۸ سال جنگ توانسته یک قدرت بزرگ در دنیا باشد. جنگ بدون مرز و عامل اساسی وجود دارد که عوامل اصلی تردید ایالات امریکا در ورود به ماجراجویی نظامی با ایران

Top