4. مربوط به انقلاب

آیا مردم از سر بیکاری و شکم سیری انقلاب کردند؟ اصلاً انقلاب چیست؟

آیا مردم از سر بیکاری و شکم سیری انقلاب کردند؟ اصلاً انقلاب چیست؟

اگر چه ضعف عمومی در عرصه‌ی اطلاع‌رسانی، تبلیغ، آگاهی بخشی و … قابل انکار نیست، اما در مورد «چرایی و چگونگی انقلاب اسلامی»، اخبار، گزارشات، تحلیل‌ها، تاریخ‌نگاری‌ها، مقالات و کتب بسیار زیادی منتشر شده است که برخی مختصر، برخی جامع – برخی ناقص، برخی نسبتاً کامل – برخی مغرضانه، برخی واقع‌گرایانه و … بوده است.

واقعا این انقلاب برای ما چه کرده است؟

انقلاب اسلامی ایران همواره کانون توجه سیاست مداران ،صاحب نظران و گروه های مختلف در جهان بوده است . این انقلاب دارای ویژگی های متمایز منحصر به فردی است که آن را از انقلاب های اجتماعی بزرگ جهان متمایز می کند انقلابی که با توجه به پیشینه انقلاب های اجتماعی گذشته ،کمتر کسی وقوع آن

Top